Honorarium

Honorarium za usługi świadczone przez Kancelarię adwokata Bartosza Zacharka ustalane są w drodze umowy z Klientem.

Bez uzgodnienia z Klientem Kancelaria nie żąda żadnych opłat. Klient nie jest też zaskakiwany żądaniem nieuzgodnionego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie jest płatne po dokonaniu ustaleń pomiędzy Klientem i Kancelarią adwokata Bartosza Zacharka w wysokości i w sposób, jaki zostanie przewidziany przez Strony.