Doradztwo restrukturyzacyjne

Adwokat Bartosz Zacharek, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, oferuje swoje wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa gospodarczego i bankowego.

Jako doradca restrukturyzacyjny jest on uprawniony do pełnienia różnych funkcji przewidzianych przez ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne (m.in. syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy).

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej sektora bankowego i współpraca z ekspertami z zakresu analizy finansowej i zarządczej przedsiębiorstw pozwalają adwokatowi Bartoszowi Zacharkowi oferować rozwiązania z dziedziny restrukturyzacji przewidzianej przez przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne.