Le Cabinet - Bartosz Zacharek

Kancelaria została stworzona przez adwokata Bartosza Zacharka w 2006 r.

Adwokat Bartosz Zacharek jest również doradcą restrukturyzacyjnym (nr licencji 664), uprawnionym do pełnienia funkcji przewidzianych przez ustawy: Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne (m.in. syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy).

Bartosz Zacharek ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa francuskiego - Szkoła Prawa Francuskiego, zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet w Tours.

Z ramienia Rady Adwokackiej w Łodzi, Bartosz Zacharek koordynuje współpracę pomiędzy Izbą Adwokacką w Łodzi i Izbą Adwokacką w Lyonie (Barreau de Lyon).

Kancelaria adwokata Bartosza Zacharka koncentruje swoją działalność na zagadnieniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa gospodarczego i bankowego oraz świadczy pomoc prawną także klienteli francuskojęzycznej.